Obchodné podmienky

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je zrejmé z kontextu niečo iné, tak nasledovné pojmy majú tento význam:

Prevádzkovateľ internetového portálu www.sfarbami.sk alebo predávajúci znamená:

SOLASIDO, s.r.o., zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel Sro, vložka 23970/S.

IČO:47 100 231

DIČ: 2023744492

IČ DPH: 2023744492

číslo účtu vo formáte IBAN: SK32 0200 0000 0031 2761 3051

Sídlo: Pod Červenou studňou 637/ 22, 969 01 Banská Štiavnica

Adresa prevádzky:

S farbami work&shop, Družstevná 5/68, 831 04 Bratislava

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Kupujúci: osoba, ktorá nakupuje v elektronickom obchode na portáli www.sfarbami.sk

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúci, ktorý je podnikateľom, a ako taký sa identifikuje tým, že v objednávke zadá svoje IČO, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú vzťahy medzi podnikateľmi.

Tovar: všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sfarbami.sk.

Redizajnovaný nábytok: používaný nábytok, ktorý bol upravený a dekorovaný predávajúcim.

Zodpovedná osoba: Ing. Blažena Solovicová, konateľka

Kontakt:

e-mail: [email protected]

tel: +421 903 766 376

Objednanie tovaru

Tovar si môžete objednať prostredníctvom:

formulára eshopu na stránke www.sfarbami.sk

e-mailu na [email protected]

telefonicky na tel.č. +421 903 766 376

Záväzná objednávka musí obsahovať:

 1. počet kusov, veľkosť balenia a presný názov objednávaného tovaru (pri farbách a voskoch je potrebné uviesť názov farebného odtieňa)
 2. spôsob platby a doručenia tovaru
 3. identifikácia kupujúceho  s kontaktnými údajmi (aj telefónne číslo)

Pre kúpenie tovaru nie je potrebné sa registrovať, stačí vyplniť údaje potrebné pre dodanie tovaru. Po obdržaní objednávky zašleme kópiu objednávky na váš e-mail. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že ste potvrdzujúci e-mail nedostali, kontaktujte nás.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme SOLASIDO, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Objednávky zvyčajne vybavujeme do 2 pracovných dní. Ak ste si zvolili platbu vopred, objednávky vybavujeme do 2 pracovných dní po obdržaní platby na náš účet.

Spôsob platby

Štandardne sa platba pri dobierke realizuje pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej služby, a to zväčša v hotovosti, resp., podľa podmienok prepravcu. 

Platbu je tiež možné realizovať aj vopred a to bankovým prevodom na číslo účtu vo formáte IBAN: SK32 0200 0000 0031 2761 3051. Ako variabilný symbol na identifikovanie platby použite číslo objednávky, ktoré sa nachádza v emaily potvrdzujúcom prijatie objednávky.

Na úhradu vašej objednávky môžete použiť aj bankovú kartu prostredníctvom platobnej brány PAYOUT.  

Úhrada sa realizuje na bankový účet firmy SOLASIDO s.r.o. na číslo účtu vo formáte IBAN: SK32 0200 0000 0031 2761 3051

Pri osobnom odbere je možná platba vopred,  v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ceny

Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v eshope na internetovej stránke www.sfarbami.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento zoznam a cenník tovaru podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.

Kupujúci pri nákupe kreatívneho tovaru v e-shope v hodnote viac ako 70 € získava možnosť dopravy zdarma. Doprava zdarma nezahŕňa poplatok vo výške 2 € za možnosť platby na dobierku. 

Dodanie tovaru

Dodacie lehoty a expedícia tovaru (okrem hotového nábytku)

Tovar, ktorý je na sklade je zvyčajne vyexpedovaný do dvoch pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, termín dodania oznámime mailom alebo telefonicky.

 1. Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť si  osobne  po telefonickej dohode. Osobný odber je vždy bez poplatku.

 1. Náklady doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom DPD.

Poštovné a balné pri platbe vopred na účet, alebo kartou, doručenie na adresu: 4,50  €

Poštovné a balné pri platbe vopred na účet, alebo kartou, s doručením na poštu, prípadne balíkoboxu: 3,50  €

Poštovné sa pri platbe na dobierku navýši o 2,00 €

V prípade ak celková suma objednávky v SR presiahne 100 €, poštovné a balné nebude účtované. Táto zľava môže byť v odôvodnených prípadoch zrušená zo strany Predávajúceho, pričom o tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu a cena za poštovné a balné bude v tomto prípade určená vzájomnou dohodou Kupujúceho a Predávajúceho.

Cena prepravy do ČR: 8,00 €

V prípade potreby doručenia balíka presahujúceho hmotnosť 31 kg bude cena doručenia tovaru dohodnutá individuálne a musí byť odsúhlasená zo strany Predávajúceho aj Kupujúceho.

Cena a spôsob doručenia redizajnovaného nábytku je dohodnutá vždy pred samotnou expedíciou tovaru a musí byť potvrdená zo strany Kupujúceho aj Predávajúceho.

Prebratie tovaru

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci má pri preberaní zásielky skontrolovať kompletnosť a neporušenosť obalu. Ak je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Zodpovednosť za vady

Ak kupujúci zistí vady na tovare, túto skutočnosť je treba do bezodkladne od prevzatia zásielky oznámiť a to buď mailom na [email protected], alebo telefonicky na 0903766376.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Kupujúcim
 • ak došlo k akceptácii objednávky odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou redizajnovaného nábytku o ktorých je kupujúci informovaný)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar  mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • obsahovú náplň kníh oficiálne vydaných vydavateľom.

Redizajnovaný/povrchovo upravovaný nábytok sa považuje za použitý tovar v zmysle § 620 OZ. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Kupujúci je preto povinný si takýto tovar pred kúpou dôkladne prezrieť, aby sa ubezpečil, že daná úroveň kvality resp. opotrebenia je pre neho prijateľná. Ak vám záleží na jeho stave, kontaktujte nás vopred. Radi vám nábytok detailne popíšeme a pošleme doplňujúcu fotografickú dokumentáciu.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chyby, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba

Spotrebiteľom je na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru (redizajnovaný nábytok) a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom, ak nie je uvedené inak.

Reklamácie a vybavovanie sťažností a podnetov spotrebiteľov

Spotrebiteľ má právo reklamovať vady tovaru. Bližšie informácie a presné podmienky uplatnenia reklamácie za vady tovaru sa nachádzajú v reklamačnom poriadku, ktorý si môžete otvoriť stiahnuť tu: Reklamačný poriadok.

Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek obrátiť na predávajúceho so sťažnosťami a podnetmi, a to prostredníctvom ktoréhokoľvek spôsobu kontaktu uvedeného vyššie. Predávajúci podnety a sťažnosti posúdi a informuje spotrebiteľa o výsledku takým istým spôsobom.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, čo najskôr nás prosím kontaktujte mailom [email protected], alebo telefonicky na: 0903 766 376 a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v tomto e-shope do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy  u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (najmä email, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy,  ktorý nájdete tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to  rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci však nevráti platbu pred tým, ako mu je vrátený tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ je povinný na svoje náklady najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od zmluvy platia v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Doručenie poštou alebo kuriérom: S farbami, Blažena Solovicová, Družstevná 5, 831 04  Bratislava

Alebo osobne v našej prevádzke: s Farbami work&shop, Družstevná 5, 831 04  Bratislava

Tel. 0903 766 376, email: [email protected]

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (tu môžete podať podnet on-line) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný tu); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Karta bezpečnostných údajov k výrobkom

Kupujúci má možnosť oboznámiť sa kartami bezpečnostných údajov k výrobkom. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na prevádzke predávajúceho a sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok

Ochrana osobných údajov, zhromažďovanie informácií o kupujúcich /GDPR

Pre podrobné informácie kliknite sem.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalších platných právnych predpisov, resp. obchodným zákonnikom v prípade kupujúceho – podnikateľa.
 2. Informácie obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sú neoddeliteľnou súčasťou  kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou SOLASIDO,s.r.o. a spotrebiteľom a sú pre obe strany záväzné v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.
 3. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 4. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 5. Vyhradzujeme si právo na jednostranné zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.sfarbami.sk.
 6. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.9.2023

Nákupný košík
Návrat hore